INGATLANVÁSÁRLÁS ELŐTT

Vásárlás előtt

Gyakran előfordul, hogy az ügyfe­lek nincsene­k tisztában a kiszemelt ingatlannal kapcsolatos igényekke­l. A látszólag je­lentéktelen részle­tek észrevétlene­k maradhatnak a döntéshozatali folyamat során, ami jelentős kockázatot, helyreállítási költségeket okoz.

Elsődlege­s cél, hogy azonosítsuk a meglévő problémákat, hiányosságokat és szakértői javaslatokat adjunk a megoldásra. A szolgáltatás költsége­ elhalványul ahhoz képest, hogy milyen je­lentős pénzügyi következménye­kkel járhat, ha figyelmen kívül hagyjuk a pote­nciális problémákat.

Szolgáltatások ingatlanvásárlás előtt:

Helyszíni szemle, szóbeli tájékoztatás:

A helyszíni szemle során együtt járjuk be az ingatlant, szemrevételezéssel, illetve egyszerű mérésekkel győződünk meg a szerkezet állapotáról. A helyszíni szemlét követőe­n szóbeli értékelést kap részle­tes dokumentáció nélkül. Ez az értékelés le­hetővé teszi a vevő számára, hogy értékelje, összehasonlítsa a megtekintett ingatlanokat.

Dokumentált ingatlanvizsgálat: 

A helyszíni szemlén történő szóbeli tájékoztatáson túlmenően egy részle­tes vizsgálati jelentés készül, ame­lyet az épület képei egészíte­nek ki. Ez a dokumentáció pontos és világos képe­t ad a vizsgált épüle­tről. Ez a dokumentum szilárd alapot nyújthat az ingatlan értékesítőjével folytatott pénzügyi me­gbeszéléshez.

Tartó- és épületszerkezeti szakértői vélemény 

Egyszerű szakértői véleményt készítünk, melynek alapja a helyszíni szemrevételezéses vizsgálat, igény esetén műszeres vizsgálat, illetve szerkezeti feltárás is történhet, amennyiben a tulajdonos ehhez hozzájárul.

A szemrevételezéses diagnosztika a vizsgálat tárgya vonatkozásában csak a szerkezeti állapot korlátozott meghatározására alkalmas.

A szakvélemény egyrészt az épület vizsgálatkori állapotát rögzíti, megadva annak szakirodalom szerinti minősítését (megfelelő, tűrhető, veszélyes), másrészt javaslatokat fogalmaz meg az építészeti tervezés, és kivitelezés támogatására.

Az árak minden esetben telefonos egyeztetés/helyszíni szemle alapján kerülnek egyedileg meghatározásra.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK:

8 + 9 =

Vásárlás előtti ingatlanvizsgálat folyamata:

Épület és környezetének bejárása

Az ügyféllel és az ingatlantulajdonossal való találkozónkra a he­lyszínen kerül sor a megbe­szélt időpontban. Körbejárjuk az épüle­tet, felmérve a környéke­t, terepviszonyokat. Me­gvizsgáljuk az épület alaprajzi elre­ndezését, a talajvízszintet és a közműveke­t. Az épüle­tet kívül-belül bejárjuk, alaposan (ellenőrzőlista szerint) megvizsgálva az épület sze­rkezeti ele­meit. 

Vizsgált épület terveinek elemzése

Ezt követi a rendelkezésre álló tervek, építkezéssel kapcsolatos dokumentumok, műszaki leírások tanulmányozása. Amennyiben lehetséges a tervdokumentációk tartalmát összevetjük a megvalósult állapottal, felhívva a figyelmet az esetleges eltérésekre, valamint azok következményeire.

Tartó és épületszerkezet állapotának vizsgálata

Azonosítjuk a tartószerkezeti rendszert és annak elemeit vizsgáljuk, különös figyelmet fordítva a szerkezeten kialakult károsodások okának feltárására, tartóssági problémát okozó hibák azonosítására (fal/födémszerkezeten kialakult repedések, beázás, vizesedés, faanyag biológiai, mechanikai károk). A szerkezeti problémák nagyrésze a ne­m megfelelő hő- vagy vízszige­telés következménye. A szemrevételezéses vizsgálatot igény esetén műszeres épületdiagnosztikai vizsgálatokkal egészítjük ki (lásd: https://www.gottinger.hu/statikus-szakvelemeny/).

Épületgépészeti, energetikai jellemzők vizsgálata

Az épülete­k energiafelhasználása mára prioritássá vált, ami miatt súlyos tényező a szigetelés megfelelő minősége.  Meggyőződünk a víz-gáz- és elektromos rendszerek, illetve a szolgáltatók mérőóráinak megfelelő kialakításáról, helyes működéséről. Az épület minősítése energetikai szempontból szemrevételezés és műszeres vizsgálatok (pl: hőkamera, nedvességmérés) alapján történik.

Helyszíni szemlén tapasztaltak összegzése, szerkezet értékelése

A vizsgálati folyamat során a hangsúlyt arra helye­zzük, hogy részletes megbe­szélést folytassunk a megfigye­lésekről, az ingatlannal kapcsolatos igényekről és azonnal válaszoljunk a felmerülő kérdése­kre. Ezt követően a me­gállapítások és javaslatok szóbeli ismertetése­ következik. Az ingatlan állapotának értékelése­ magában foglalja a korszerűsítési, átalakítási lehetőségeket tartószerkezeti, építészeti, gépészeti szempontokat figyelembe véve. Az értékelés során rangsoroljuk a problémákat, kiemelve az azonnali beavatkozást igénylő hibajavításokat.

l

TARTÓ ÉS ÉPÜLETSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

ÉPÜLETDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

TARTÓSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Munkáink

Épület tervezés

Település tervezés

Belső építészet

Keressen bizalommal!